Et vanlig problem som oppstår er at to deltakere innenfor samme familie eller klubb forbytter startnummer etter at disse er utdelt i sekretariatet.  Dette vil naturligvis medføre at tidene til deltakerne også blir forbyttet.  Dette retter du enket på følgende måte:

  • Søk opp begge de aktuelle deltakerne under Før arrangement/Deltakere.  Hvis du ikke kjenner startnumrene kan du først søke på navn for å finne startnumrene.
  • Skriv begge startnumrene i søkefeltet med komma mellom.  Trykk Enter
  • Kryss av for de to startnumrene som er forbyttet.  Velg Bytt startnummer under Aksjon knappen.

Når startnumrene byttes om på denne måten vil også tidene registrert på startnumrene følge med – så resultatene vil bli korrigert automatisk


Sekr8

Sekr9