EQ Admin har en egen veiviser for at det skal være raskt og enkelt å opprette arragement og sette opp påmelding.  Veiviseren er basert på maler, og sikrer dermed at du får riktig klasse- og lisensoppsett i arrangementet i henhold til gjeldende regler.


Veiviseren er tilgjengelig for brukere med tilgangsnivå Leder og Arrangementsansvarlig.  Brukere med tilgangsnivå Leder har nødvendige rettigheter for å legge til arrangementsansvarlige.


Logg inn på EQ Admin fra følgene adresse: https://admin.eqtiming.com

Hvis du har glemt ditt passord, eller ikke har logget inn på EQ Admin tidligere kan du klikke på “Glemt passord” for å resette ditt passord.  Kontakt EQ Timing kundeservice dersom du trenger hjelp for å komme i gang.Slik oppretter du et arrangement

Flerdagers arrangement: Les om forhold du bør ta når du skal opprette flerdagers arrangement.


Logg deg inn på EQ Admin.  Velg _ArrangementsveiviserRegistrer aktuelle detaljer om arrangementet – navn, sted, tidspunkt etc.

Husk følgende:

  • Det er viktig at du velger riktig forbund og gren her for å få tilgang til de riktige klassemalene.
  • Huk av for å bruke webpåmelding for at påmeldingssiden skal opprettes automatisk når genererer arrangementet.
  • Velg hvilken profil (grafisk utforming) arrangementet skal benytte.  Profil må være opprettet før du lager ditt første arrangement.
  • Legg inn datoer for start etteranmelding hvis arrangementet har forhøyet startkontingent ved etteranmelding.
  • Hvis påmeldingen skal lukke før arrangementet må du også legge inn sluttdato for påmelding.
  • Husk å velge riktig gren for å få tilgang til de riktige malene.
  • Husk å legge inn kontonummer for arrangementet(overføring av påmeldinger).
  • Det ligger en brukerveiledning i veiviseren, det er den brukerveiledningen du leser nå.

Noen arrangement har flere nivåer i pristrappen enn “ordinær påmelding” og “etteranmelding”.  Hvis dette er aktuelt kan du endre pristrappen etter at har gått gjennom veiviseren.


Trykk Neste for å komme videre til oppsett av øvelser som inngår i arrangementet.

Trykk Legg til øvelse, legg til navnet på øvelsen og velg en klassemal, disiplin og nivå for arrangementet.

Huk av for hvilke klasser fra malen som skal inngå.  Du kan huke av for alle samtidig ved å huke av i headingen.

Klassene som ligger inne er etter reglene i respektive forbund(10km løp har 13år som laveste alder).Gå videre til fanen Priser for å legge til priser.  I noen faner ligger det også ferdig definerte priser basert på forbundets maksimumssatser.


Hvis prisen er differnsiert på alder kan du legge inn aldersintervall.  Hvis det er samme pris for alle aldre så kan man legge inn 0-99år (laveste og høyeste alder for øvelsen 13-99år ville det hvert korrekt i dette eksempelet). Hvis det ikke er tillegg for etteranmelding trenger du ikke fylle ut etteranmeldingspris.

Hvis det er flere prisperioder enn 2 (prismatrise), så kan du legge til dette i fanen prisoppsett når arrangementet er opprettet.

Serie ikke nødvendig ved opprettelse, trykk neste om du ikke skal ha serie.
Hvis arrangementet inngår i en serie som skal beregne sammenlagt resultater (for eksempel norgescup eller en lokal karusell) kan du knytte det til serien under fanen Serier.  Hvis du bruker EQ tidtakingssystem eller laster opp resultater fra eTiming kan da også sammenlagtresultater og poeng beregnes automatisk.

Gjenta dette for alle øvelser i arrangementet. 


Legg til en beskrivelse for arrangementet.  Beskrivelsen blir tilgjengelig i terminlisten og på påmeldingssiden for arrangementet. Beskrivelse er ikke påkrevd. Trykk opprett når du er ferdig med beskrivelsen.

Trykk på Opprett for å starte generering av arrangementet.  Prosessen kan ta noen sekunder avhengig av hvor mange øvelser som inngår i arrangementet.


Når arrangementet er opprettet kan du laste opp innbydelse, løypekart o.l.

Gå til fanen filer, last opp vedlegget, huk av publish og lagre publisering.

Lastes det opp mange dokumenter kan disse grupperes i mapper. Det kan også legges til en beskrivelse på dokumentet, enten under opplasting eller ved å trykke på tegnet under Description etter at dokumentet er lastet opp.


Fyll inn info om kontaktperson for oppgjør under fanen webpåmelding. Kontonummer la man inni veiviseren.
Hvis arrangementet benytter ekstern påmelding (ikke påmelding på EQ) . Legger man inn lenken i feltet for ekstern påmeldingslenke.


Arrangementet ditt er nå opprettet, tilgjengelig i terminlisten og og klart til å ta i mot påmeldinger.

NB! Arrangement over klubb-nivå må godkjennes av forbund før de blir tilgjengelig i terminlisten (Gjelder sykkel, løp og skiskyting)

 

Related entries