Avhengig av eget tilgangsnivå kan brukere i EQ Admin administrere brukere i egen klubb.  Som leder kan man administrere brukere på alle nivåer.  Brukere kan administrere brukere og tilganger for brukere med samme eller lavere tilgangsnivå enn seg selv.  For eksempel kan en arrangementsansvarlig administrere tilganger for speaker, sekretariat, tidtaker og påmeldingsansvarlig.

Logg deg inn i EQ Admin på vanlig måte for å legge til eller administrere brukere.

https://admin.eqtiming.com/index.php?page=QTAdminLogin

Velg menyen “Roller/Brukere”

Du kan der huke av for hvilke tilganger brukeren skal ha.(ta bort avhukingen på de som ikke skal ha roller)

 

For å legge til en ny bruker klikker du på “Legg til bruker”. Legg inn mailadresse, valgfri tekst samt rolle til ny bruker. Deretter trykker du på send invitasjon. En epost med mulighet til å opprette bruker sendes til ny bruker. 

Merk at ny bruker må ha/eller opprette en bruker på Min Side. https://signup.eqtiming.com/?login&nextpage=/account&Event=EQNorway

 

  


Related entries