For å kunne sende skytinger fra MegaLink admin til EQ så må man kjøre EQ Biathlon på en maskin. Denne hører da på valgt serieport med hastighet 19200, dette kan ikke endres.

MegaLink må settes opp til å sende på type KES Standard og på den COM porten som ledingen er koblet til i.