Skytematrise, i fanen under arrangement  er fanen skytematrise. Her får man det meste man trenger av informasjon underveis i rennet. Siden oppdateres automatisk når det kommer nye registreringer. Tidspunkt for avtrekkskontroll kommer opp hvis den funksjonen brukes. Feltene blir røde hvis det ikke er samsvar mellom skyteresultat og registreringer i strafferunden. Retting av skyteresultater gjøres fra dette bildet, i kolonnen sist sett får man opp siste registreringer på utøveren.


Man har også tilgang til detaljer på utøveren ved å trykke på blyant, der legger man også inn eventuelle tillegg/fratrekk.