Såväl före som efter arrangemang så behöver deltagarna information. Detta kan sändas direkt från EQ Admin via Kommunikationsfliken som du finner överst i EQ Admin inne på ett arrangemang.

Du kan sända såväl e-post som sms genom EQ Admin.
Ett nytt meddelande skapas genom att klicka på Ny under fliken Kommunikation.

Namnge kommunikationen och välj sändningstyp (sms eller e-post).
De svarta knapparna över texten används för att lägga in detaljer från respektive deltagare. Trycker du exempelvis på Förnamn så kommer det stå #FORNAVN# i texten och sen i meddelandet så byts det till aktuell deltagares förnamn.

Väljer du e-post så kan du lägga in någon bild i din text och formatera texten.

Väljer du SMS så kan du endast skriva in text. Över meddelandet visas antalet tecken så att du kan se hur många SMS samlat du blir belastad för. Ett SMS innehåller upp till 160 tecken men vid långa meddelanden så räknas det som 140 tecken per sammansatt SMS. Tänk på att använda beskrivande text med kl. istället för klockan är praktiska förkortningar. Det blir också lättare för mottagaren om man ser hela meddelandet på en gång i skärmen och slipper skrolla sig upp och ned. Avsändaren kan vara text eller telefonnummer högst 11 tecken (A-Z och 0-9).

Du måste ange vem som skall få meddelandet. Detta görs under fliken ”Filter”. Du kan välja endast de med startnummer, inkludera de som är avanmälda och välja distanser och klasser. Du kan även välja att bara sända till deltagare som vart med i dina tidigare arrangemang.

Efter att detta är förberett så kan du kontroller genom att klicka på ”Visa utval” vid kommunikationen för att få se en förhandsvisning av vilka som inkluderas av meddelandet. Utöver filter så kommer de deltagare utan e-postadress eller telefonnummer inte få meddelande tillsänt sig.


Innan själva sändningen så rekommenderar vi att du sänder ett test till dig själv så att du kan se hur det kommer se ut för deltagarna när deltagarna senare får meddelandet. Du gör det genom att klicka på test och sedan välja vem som är mottagare, är det SMS så glöm inte landsnummer ex. +46702xxxxxx du får då ett utvalt sms eller e-post med någon deltagares uppgifter inlagda.

Är du nöjd med testen så kan du starta utsändningen, detta görs genom att klicka på Send i kommunikationen. Du får upp en dialogruta som visar antalet som ska sändas och du måste bekräfta att det inte är SPAM och vara beredd på att det kan medföra en kostnad för dig som arrangör. Här kan du också välja att endast sända till nya deltagare, exempelvis för information om startnummerutdelning för deltagare som anmält sig efter att du sände informationen tidigare, med detta så kan du informera i god till anmälda deltagare utan att vänta på att anmälan ska stängas innan du kan sända information.

Trycker du på sänd så kommer dialogen i meddelandet visas där du ser hur många meddelanden det är totalt och hur många som har skickats, klickar du på uppdatera/oppfrisk så får du uppdaterad information. Systemet sköter sig själv så du behöver inte vara kvar i denna fliken utan kan ägna dig åt andra sysslor.