Importer Påmeldinger

Importer fra Sportsadmin/Min idrett
Du må ha påmeldingsrettigheter i sportsadmin og logge deg inn der for å hente påmeldinger. Du skal laste ned XML filen som heter SSF. Lagre den på på din. (...
Mon, 3 Des, 2018 at 11:42 AM