FAQ

Klassen ikke registrert (når tidtaking startes)
Synptom: Feilmelding når tidtaking eller brikketildeling startes.  Skyldes: manglende eller korrupt ocx driver.  Løsning: last ned EMIIT ETS ocx fra...
Wed, 16 Nov, 2016 at 4:03 AM
Seksjonsresultater
Det er mulig å få ut resultater i mellom to punkter i løypa. Det første man gjør er å lage en ny øvelse og merker den som virtuell øvelse og strekktider/sek...
Fri, 10 Jan, 2020 at 7:40 AM
Self Timing
Arrangementet er et ordinært arrangement, hvor deltakere kan ha kommet inn via web-påmelding. Man setter opp arrangementet på følgende måte: Vi har flytte...
Mon, 11 Mai, 2020 at 3:02 AM