FAQ

Klassen ikke registrert (når tidtaking startes)
Synptom: Feilmelding når tidtaking eller brikketildeling startes.  Skyldes: manglende eller korrupt ocx driver.  Løsning: last ned EMIIT ETS ocx fra...
Wed, 16 Nov, 2016 at 4:03 AM
Administrering av nye brukere på eksisterende arrangør EQ Admin
Slik kan personer med rolle på arrangør gi andre tilgang: http://www.eqtiming.no/encyclopedia/administrering-av-brukere-og-roller/ De kan bare gi ro...
Wed, 7 Mar, 2018 at 4:37 AM